Nieuwe boeken inside de bibliotheek – Brand new courses on collection

Nieuwe boeken inside de bibliotheek – Brand new courses on collection

De politie komt steeds vaker weg satisfied excessieve geweldpleging. For the plaats van deze pattern aan te pakken worden bevoegdheden juist uitgebreid satisfied meer wapens durante ruimere geweldsinstructie.

Op vrijdag vindt om uur een demonstratie . Wij willen niet alleen de aandacht vestigen op het politiegeweld in the Nederland, maar ook tegen het onrecht dat Sammy Baker helaas is actually overkomen. De- demo zal naar verwachting eindigen Anchorage escort girls inside the het Honselerdijikstraat. Emergency room zal ook pers ter plaatse zijn.

Anarchist Movie Evening which have CrimethInc

  • Our company is today
  • Blog post Chile

In the center of the brand new George Floyd rebellion, Atlanta police kill yet another black child minding their providers. Demonstrators–annoyed, mournful,and you will hyped–burn off they off in the memories and you may present a peace cardio.

Persecuted and ridiculed, a leading-school college student course begins an insurrection one to victories a unique composition to have Chile, but what was forgotten to possess an alternate constitution are a top price to expend.Contributions was received having political prisoners!

COVID considerations: gates tend to discover at as there are a limited community forum of twenty-five anybody. Very first showing up, first in. Mask usage is advised.

Beste kameraden,I hebben onze bibliotheek uitgebreid met een aantal mooie nieuwe boeken. I zijn gewoon discover dus kom vooral langs op een zaterdag tussen dentro de . Eatery MKZ is actually ook discover voor afhaal eten voor ˆ5 for every single maaltijd. Normaal steunt de- MKZ anderen maar nu kunnen ze jullie steun goed gebruiken! Reserveren kan bij de- bibliotheek of door te bellen naar 020-6790712

Dear comrades,We extra a number of nice books to help you out library. We’re open bear in mind thus would come and visit into the a friday anywhere between en . And additionally open are bistro MKZ, to possess capture-out edibles for just ˆ5. (más…)